Hvis du kan genkende nogle af disse problemer, så har du brug for et Twinside intranet:

  • Nye brugere har svært ved at finde de rigtige applikationer
  • Distribution af nye Notes databaser kan være vanskelig
  • Diskussionsforums og lign. bliver sjældent brugt
  • Formidling af koncern nyheder er vanskelig eller bliver ikke læst
  • Håndtering og vedligehold af office skabeloner over flere lokationer eller på laptops

Med Twinside bliver der styr på alt dette! Nedenfor er vist er eksempel på en løsning til Greenland Contractors (et datterselskab til MT Højgaard)

  • Forsiden er overskuelig og nemt at benytte for alle. Samtidigt bliver virksomhedens eget brand benyttet
  • Menuen er personaliseret – og viser kun de databaser / internet link der er relevante for den pågældende bruger. ‘Favorit’ menuen kan brugeren selv definere
  • Koncern nyheder vises på forsiden (her kaldet bulletins)
  • Fra menuen ‘Min side’ er der nemt adgang til mail og kalender – samt ‘headlines’. Headlines er brugerens eget nyhedsabonnement.

Twinside intranet lavet så det er nemt at administrere og vedligeholde. F.eks. bliver alle database referencer kun registreret ét sted med den unikke database konfigurator. Twinside intranet byder på en lang række gennemtænkte funktionaliteter. Bl.a. et nyhedsmodul, hvor der nemt kan defineres lokale nyhedsforfattere – eller måden hvorpå menuen bygges op. Kontakt os for en fyldestgørende demonstration.

Se andre eksempler på Twinside løsninger hos kunderne i vedlagte PDF

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.